Skip to content
🇺🇦 Auta ukrainalaisia tekemällä lahjoitus UNICEFin tai Suomen Punaisen Ristin kautta. 🇺🇦

Hyvän ja huonon koodin välissä on elämä

Otsikon aihe on meille tärkeä teema ja haluamme avartaa hieman tarkemmin tuon lauseen ajatusta ja merkitystä sen taustalla. Kyseessä on yksi meidän sloganeistamme, joka nousi vahvana esiin brändityöpajoissa joita työstettiin kaikkien #AtoZtyyppien kanssa yhdessä alkuvuodesta 2021. Kyseessä ei siis ole vain lausahdus jostain alitajunnan syövereistä, vaan sillä on olemassa huomattavasti syvempi merkitys.  

Brändityöpajojen tuotokset on työstetty AtoZ Brand Guide manuaaliksi, jonka myös julkaisemme jossain kohtaa. Käytän kirjoituksessa Brand Guidesta löytyvää brändin kiteytystä siteerattuna ja avaan niiden merkitystä sen yhteyteen. 

”AtoZ on elämän puolella. Hyvän koodin kirjoittaminen ja laadukkaasti testatut ohjelmistot ovat meille kunnia-asia. Parhaimmillaan hyvä ja laadukkaasti testattu koodi pelastaa ihmishenkiä.”  

Nykyaikana digitaalisuus näkyy lähes kaikkialla ja kaikissa laitteissa, myös niissä, jotka ovat ennen olleet pelkästään mekaanisia raudan, muovin ja kankaan sekoituksesta rakennettuja möhkäleitä. Yksinkertaisena esimerkkinä vaikka perinteinen oven lukko, joka on toimintamekanismiltaan suht yksinkertainen ja mekaaninen laite. Nykypäivänä uusista lukoista löytyvät mm. Wlan- ja bluetooth-yhteydet sekä nft-tunnistukseen soveltuva lukija. Nämä ovat yhdistettynä kattavaan taustajärjestelmään, joka voi sisältää räätälöityjä palveluita ja integraatiot esimerkiksi työajan seurannan palveluihin. Lukko vain yksi esimerkki monien joukosta.  

Digitalisaatio näkyy myös paljon suuremmissa laitteissa ja koneissa, esimerkiksi monenlaisissa tuhansia kiloja painavissa työkoneissa. Tällaiset koneet liikkuvat kaivoksissa, metsissä, autoteillä, raiteilla ja toisinaan myös taivaalla. Kaikissa näissä koneissa digitaaliset järjestelmät ovat koko ajan yhä suuremmassa roolissa.  

Maailma menee koko ajan enemmän kohti automatisointia, ja koneista kehitetään autonomisia. Tällöin ne toimivat itsenäisesti ja ovat vähemmän riippuvaisia ihmisen läsnäolosta. Automatisoinnin myötä koneet ovat riippuvaisia taustajärjestelmien toiminnasta. Useimmiten niitä voidaan seurata ja ohjata etänä kaukana itse koneesta. Kun tällainen järjestelmä pettää, tapahtuma voi aiheuttaa vakavia haittoja myös sivullisille tekijöille. Ikävä kyllä, näitäkin on maailmalla jo nähty. Tämän vuoksi haluamme panostaa ohjelmistojen laatuun ja olemme sitä mieltä, että parhaimmillaan hyvä ja laadukkaasti testattu koodi pelastaa ihmishenkiä. 

Maailma on täynnä hyvää ja huonoa koodia – me olemme valinneet olla hyvien joukossa.  

”Koodin väliin tulee mahtua myös #AtoZtyyppien elämä. Me välitämme toisistamme. Työn ja vapaa-ajan pitää olla tasapainossa, jotta jaksamme myös töissä. Elämme eri elämäntilanteissa ja kunnioitamme sitä. Meillä on silti kivaa keskenämme sekä töissä että vapaa-ajalla.” 

Maailma on täynnä hyvin - ja valitettavasti myös huonosti kirjoitettua koodia. Parhaimmillaan hyvä koodi auttaa ihmisiä ja jopa pelastaa ihmishenkiä. Huonoimmillaan se on hengenvaarallista. Hyvä ohjelmisto on hyvin kirjoitettu ja testattu, ja sen takana on aina ihminen, jolla on elämä myös koodin tekemisen ulkopuolella.  

AtoZ mahdollistaa hyvän elämän työpaikan ulkopuolellakin. Kun työkone menee kiinni, pitää tekijän saada elää omaa elämäänsä. Hyvinvoiva ihminen kirjoittaa parempaa koodia. Virkeä testaaja löytää paremmin mahdolliset ongelmat ja bugit kirjoitetusta koodista. Korkea laatu asiakasarvon lähteenä syntyy hyvinvoivasta ihmisestä koodin ja testauksen takana. 

Aina kun teemme koodia asiakkaillemme projektimuodossa, meidän toimintamallimme mukaisesti otamme aina testaajan tai useamman mukaan kehitystiimiin. Testaaja varmistaa laadukkaan koodin, ja toisinaan hän automatisoi testaamisen prosesseja. Näin toimien ohjelmistokehittäjille eli koodareille jää paremmin aikaa keskittyä hyvän koodin tuottamiseen. Samoin testaaja saa keskittyä omaan tekemiseensä ja auttamaan ohjelmistokehittäjiä parantamaan työnsä jälkeä. Lisäksi testausautomaation kehittäminen taustalle vähentää toistuvaa manuaalista työtä ja nopeuttaa ohjelmistokehityksen prosesseja.  

Hyvä ja laadukas ohjelmisto rakentuu asiantuntevan tiimin yhteistyöstä. Tiimi voi rakentua hyvistä yksilöistä, mutta ohjelmisto rakentuu aina tiimin yhteistyöllä, jossa jokaisella on oma tärkeä tehtävä hyvän lopputuloksen aikaansaamisessa.  

”Laatu pitää nähdä – mutta myös tuntea.” 

Meillä AtoZilla on “tömäkkää ja asiantuntevaa porukkaa”, joka on omistautunut ratkaisemaan asiakkaan haasteet. Meillä on aidosti olemassa olevat laatukriteerit, joiden mukaisesti valvomme asiakkaidemme tavoitteiden toteutumista. Toimimme suoraselkäisesti ja teemme sen minkä lupaamme.