Skip to content
🇺🇦 Auta ukrainalaisia tekemällä lahjoitus UNICEFin tai Suomen Punaisen Ristin kautta. 🇺🇦

AtoZ toimii eri lailla: Organisointi organisaatiottomassa AtoZissa

AtoZ kasvaa ja kehittyy, mutta kantava ajatus tasa-arvosta sekä vapauden ja vastuun tasapainosta halutaan pitää ytimessämme jatkossakin. Emme ole tainneet vielä avata kunnolla organisaatiottoman organisaatiomme toimintaa, joten nyt on siihenkin oivallinen hetki. 

Meillä ei ole esibesserwissereitä, managereita tai johtajia. Sen sijaan meillä on tasa-arvoinen demokraattinen päätöksenteko sekä täydellinen avoimuus aina osto- ja myyntilaskuista kassaan ja palkkoihin. Kaikilla #AtoZtyypeillä on myös valta ja vastuu päättää näistä ja kehittää toimintaa. Ja firma toimii silti ihan ilman anarkiaa 😁 Toimintamallimme vaatii, että jokaiselta löytyy kiinnostusta oman teknisen osaamisen kehittämisen lisäksi liiketoimintaan. Seppä ei tarvitse olla syntyessään – koulutamme kaikki liiketoimintaympäristöömme perehdytyksen yhteydessä. 
 

AtoZin tukitoimet 

 
Nuo kaikki yllä mainitut ”johtavat” roolit ovat hyvinkin tarpeellisia, mutta ne ovat myös korvattavissa ja toteutettavissa muilla tavoilla rakentamatta hierarkiaa. Ihmiset tarvitsevat silti tukea ja vertaishenkeä. Näitä varten meillä on erilaisia tukitoimia ja tällä hetkellä käytössämme on tukihenkilöjärjestelmä, taisteluparijärjestelmä ja uusimpana perustimme AtoZ-kummit-toiminnan. 
 
Tukihenkilö auttaa #AtoZtyyppejä heidän ongelmissaan ja kysyy, onko tyyny hyvin ja miten jaksat. Tukihenkilöillä on heille allokoitua työaikaa ihan vain olla ihmisten kanssa - tukea, auttaa ja poistaa työntekemisen esteitä. 
 
Taisteluparijärjestelmä on vertaistukijärjestelmä. Vaikka järjestelmä pohjautuu vapaaehtoisuuteen, on sellainen lähes jokaisella #AtoZtyypillä. Taistelupari arvotaan uudelleen aina 6kk sykleissä. Taisteluparille voi uskoutua murheista, pallotella ajatuksia tai vaikka jutella action leffoista. Ihan miltä milloinkin tuntuu. Minimivaatimuksena on 15 min kahvitauko per viikko taisteluparin kanssa. Samalla saattaa oppia jotain myös toisen #AtoZtyypin töistä ja kehittyä itsekin. 
 
AtoZ-kummi taas auttaa uuden #AtoZtyypin työsuhteen alussa työssä alkuun. Työsuhteen alku on työsuhteen herkimpiä vaiheita ja se määrittää pitkälti polkua yrityksessä eteenpäin. Kummi avustaa uutta #AtoZtyyppiä pääsemään sisään projektiin, porukkaan ja tähän uniikkiin kulttuuriin. AtoZ-kummi on tyypillisesti joku toinen kokeneempi #AtoZtyyppi, jolla on myös substanssiosaamista samoista asioista. AtoZ-Kummi vaikkapa kahvittelee uuden kaverin kanssa 15min per päivä ensimmäisen kuukauden ajan. 

 
Miltä tämä kaikki kuulostaa ulkopuolisille? Vai onko me vain nimetty uudelleen ihan järkeviä perinteisen organisaation käytäntöjä? 🤔 👍👎 

ammatiilaiskuvia13-1

Kaikki voivat osallistua ja päättää! 

AtoZilla on kaikilla mahdollisuus osallistua, vaikuttaa, kehittää toimintaa ja tehdä päätöksiä. 
Jos #AtoZtyyppi huomaa, että joku asia voisi olla paremmin, niin on suotavaa tarttua kiinni ja parantaa toimintaa :)  

Nyrkkisääntönä päätöksenteossa on: 

- Mikäli päätös koskee vain itseä, niin #AtoZtyyppi kysyy jonkun toisen #AtoZtyypin mielipiteen ja jos asia on hänenkin mielestään hyvä yksilön ja AtoZin kannalta, niin saa toteuttaa. 

- Mikäli asia koskee pientä ryhmää AtoZin sisällä, niin ota ryhmä päätöksentekoon ja päättäkää yhdessä ja toteuttakaa. 

- Mikäli asia koskee kaikkia #AtoZtyyppejä, niin asia valmistellaan halukkaiden/kiinnostuneiden kanssa ryhmässä ja esitellään koko porukalle. Tarvittaessa äänestetään. 

Kun saavutimme 30 #AtoZtyypin rajan tuli tarvetta miettiä toimintaa uusiksi. Meillä on todella kapea hallinto eli vähän puhtaasti hallinnollisiin hommiin palkattuja henkilöitä. Kuitenkin hommien määrä paisuu kasvun myötä ja toisaalta tuli tarve myös miettiä organisoitumista uusiksi ja henkilöstön aktivointia ihan operatiivisiin hallinnon hommiin. Päätimme perustaa hallintotiimejä erilaisten asioiden ympärille kuten myynti ja rekrytointi, markkinointi, IT- ja tiedonkulku, HR ja kulttuuri, talous sekä strategia. Näihin tiimeihin saa kuka tahansa kiinnostunut liittyä koska tahansa (tai jättäytyä pois, jos ei koe, että olisi aiheeseen annettavaa). Tiimeillä on omat vetäjät - yleensä useampi henkilö - ja toimintamallit ja palaverikäytännöt muokkautuvat tiimin tarpeiden mukaan. Toiminnan kehittyessä tiimeille annettiin myös mahdollisuus tehdä kaikkia koskevia päätöksiä, jotta päätöksentekoprosessi tehostuisi. Kuitenkin, jos kuka tahansa tiimiläinen haluaa asian isommalle porukalle käsittelyyn, niin näin tapahtuu. Tällä mallilla olemme saaneet hedelmällistä yhteistyötä aikaiseksi. Miksi pohtia asioita yksin, kun meillä on jo viitisenkymmentä viisasta päätä yhteen lyötäväksi ja satoja henkilötyövuosia kokemusta erilaisista organisaatioista ja niissä toimimisesta. Tällä joukolla löydämme varmasti jatkossakin mallit, millaisessa AtoZissa haluamme työskennellä. Me kasvamme ja kehitymme yhdessä: AtoZ <3 #AtoZtyypit 

20230427_210351-1