Skip to content
🇺🇦 Auta ukrainalaisia tekemällä lahjoitus UNICEFin tai Suomen Punaisen Ristin kautta. 🇺🇦

AtoZ - matkalla kohti energiatehokkaampaa ohjelmistokehitystä

Syksyllä 2021 AtoZilla tehtiin strategiatyötä koko porukan voimin. Sen lopputuotoksena kylvettiin itämään siemen mahdollisuudesta muuttaa AtoZin koko liiketoimintaa. Tästä siemenestä, lukuisten keskustelevien kasteluiden kera, kasvoivat energiatehokkuushankkeemme ensimmäiset versot. Nyt puoli vuotta myöhemmin koneistomme käy jo täysillä, ja me kasvatamme energiatehokkaan ohjelmistokehityksen vihreää puuta.

Kehitämme hankkeessamme konseptia energiatehokkaiden ohjelmistojen sekä ohjelmistokehityksen auditoinnille ja optimoinnille. Voitte jatkossa lukea energiatehokkuus-tagin alta hankkeemme taustoista ja sen etenemisestä sekä aiheeseen liittyvistä teknisistä sisällöistä.

Miksi me?

Olemme henkilömääräisesti tällä hetkellä puolimatkan krouvissa, ja työllistämme noin 50 henkilöä. AtoZin organisaatio on suunniteltu toimivaksi ainoastaan 100 hengen kokoluokkaan saakka. Uskomme hallintomallimme ja parhaan työpaikan kaikille #AtoZtyypeille olevan ainoastaan rajatun kokoinen, jolloin tietty perhemäisyys säilyy. Yrityksen jatkuvasti kasvaessa syksyllä 2021 aloimme suunnitella sitä, millaisten asioiden ympärille 100 hengen kokoluokan saavutettuamme yrityksemme rakentuu.

AtoZ on henkilöstörakenteen näkökulmasta poikkeuksellinen ohjelmistokehitystalo. Toteuttamiemme ohjelmistoratkaisuiden korkea laatu on kovakoodattu DNA:hamme, sillä kehittäjien ja testaajien välinen suhde on yrityksessämme noin 50:50. Kokeneet kehittäjämme ja testaajamme ovat työskennelleet erilaisten haasteiden parissa ja huomasimme että kokemuksemme ovat painottuneet dataintensiivisten järjestelmien kehitykseen ja testaukseen.

Kokemusperusteista strategiaa

AtoZilla on runsaasti asiakkaita dataintensiivisiltä toimialoilta. Niiden toiminta liittyy meidän tapauksessamme usein esimerkiksi autonomisesti liikkuviin teollisuuden laitteisiin tai vaikkapa finanssialan järjestelmiin. Yleisesti ottaen olemme kokeneita toimialoilta, joissa datamielessä tapahtuu todella paljon erilaisia transaktioita. Datan käsittelyn ja siirtämisen määrä korreloi suoraan asiakkaidemme palvelinkustannuksiin.

lukas-blazek-mcSDtbWXUZU-unsplash-1Kuvituskuva: Lukas Blazek (Unsplash)

Dataintensiivisten ohjelmistojen ylläpitäminen on todella kallista. Osalla asiakkaistamme palvelinkustannukset pyörivät vuositasolla miljoonissa euroissa. Suunnittelemalla ohjelmistoja eri tavoin kuin aikaisemmin pystyisimme säästämään asiakkailtamme merkittäviä summia rahaa. Käyttämällä palvelimia järkevämmillä tavoilla, suunnittelemalla ohjelmistoarkkitehtuurit sujuvammiksi ja valitsemalla energiatehokkaita teknologioita saavuttaisimme suuria kustannussäästöjä. Asiakkaille säästämämme raha näyttäytyisi myös suoraan verrannollisena säästettyyn energiamäärään.

Energian säästäminen olisi ekoteko, mutta se olisi myös talousteko asiakkaillemme. Päätimme käynnistää hankkeen, jossa luomme ohjelmistojen energiatehokkuuden auditoinnista ja optimoinnista itsellemme uutta liiketoimintaa.

Hankkeemme ja uuden liiketoimintamme tarinaa voit seurata energiatehokkuus-tagin takaa. Voit seurata myös energiatehokkuuden RSS-feediämme: https://www.atoz.fi/blogi/tag/energiatehokkuus/rss.xml

 

Kirjoittajat: Mikko Leinonen ja Jarkko Koistinaho

Pääkuva: Irene Dávila (Unsplash)