Tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä

AtoZ Oy (Y-tunnus: 2842989-6)
Käyntiosoite: Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere

Tietosuojasta vastaava henkilö

Tommi Puonti
Osoite: Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere
Sähköposti: tommi.puonti(at)atoz.fi
Puhelin: +358 45130 6341

Rekisterin nimi

AtoZ Oy:n työhakemukset.

Rekisterin käyttötarkoitus

Työhakemusten käsittely. Yhteystietoja säilytetään kaksi vuotta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää työnhakijoiden järjestelmään (hakulomakkeelle tai sen liitteeksi) tallentamia henkilötietoja:
  • Henkilötiedot
  • työsuhdetiedot, sisältäen mm. nykyistä ja aiempia työnantajia ja työpaikkaa koskevat tiedot
  • mahdolliset CV-tiedot, sisältäen koulutus- ja työhistoriatiedot
Rekisterissä ei säilytetä tarpeettomia tietoja. Tämän lisäksi verkkosivujen vierailijoista tallentuu IP-osoite ja käyttäjäagentti. Nämä tiedot jaetaan Googlelle. Google saa myös suorituskyky- ja suojaustiedot, joiden avulla voidaan varmistaa laadukkaat palvelut, luoda käyttäjätilastoja, havaita väärinkäyttöä sekä reagoida siihen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukainen tietolähde on työnhakija itse.

Tietojen luovutus ja siirto

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötietoja voidaan käsitellä henkilöstöhallinnon edellyttämässä laajuudessa AtoZ Oy:n sisällä. Tietoja ei luovuteta AtoZ Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus ja tietoturva

Tiedot on tallennettu Microsoft Office 365 Teams -palvelimelle, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietoihin on pääsy vain sellaisilla AtoZ Oy:n palveluksessa toimivilla henkilöillä, joiden työtehtävä sitä vaatii.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.