Palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme aina yksilöllisiä ja tarpeeseen sovitettuja palveluja. Tavoitteenamme on solmia asiakkaidemme kanssa pitkäaikaisia kumppanuuksia, jossa autamme asiakkaitamme menestymään heidän liiketoiminnassa ohjelmistotekniikan ratkaisujen avulla. Palvelumme koostuvat seuraavista alueista:

TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

Tietojärjestelmien modernisoinnissa lähdemme liikkeelle asiakkaamme tarvemäärittelyn kautta. Mikäli asiakkaamme ei ole tehnyt tarvemäärittelyä, tarjoamme sen osana AtoZ palvelua. On tärkeää luoda selkeä kuva tietojärjestelmän nykytilanteesta ja määrittää uuden järjestelmän tavoitteet. Näiden pohjalta asiakkaan on helppo tehdä oikeat päätökset, miten modernisointia lähdetään toteuttamaan. Yleisimmin modernisaatiota on hyvä lähteä toteuttamaan pienissä askelissa, jossa uutta toimintamallia ja järjestelmää testataan alusta alkaen pienissä kokonaisuuksissa. Näin varmistetaan projektin oikea suunta ja minimoidaan riskit.

Järjestelmien toteutuksen osalta suosimme modernien, mutta vakiintuneiden web-teknologioita ja pilvipalveluiden hyödyntämistä. Emme kuitenkaan sulje mitään toteutusvaihtoehtoja pois, vaan haemme asiakkaallemme parhaiten sopivaa vaihtoehtoa. Meillä on vankka kokemus myös korkean tietoturvan järjestelmistä (kuten VAHTI ja KATAKRI).

IOT- JA PILVIPALVELUT

{#pilci} Teollisen internetin (IoT) ratkaisuissa palvelemme asiakkaita niin liikkuvien työkoneiden, kuin teollisuuslaitosten tarpeissa. IoT-hankkeissa työ lähtee useimmiten liikkeelle asiakkaan liiketoimintaprosessien ja tarvemäärittelyn kautta. Avoimia kysymyksiä ovat mm.

  • Mitä IoT-järjestelmällä haetaan?
  • Mitä etua se tuo asiakkaan liiketoimintaan?
  • Mitä etua se tuo loppuasiakkaalle, tai asiakasketjulle?
  • Mitä telematiikkaa on mahdollista kerätä?
  • Miten paljon dataa järjestelmästä kertyy jatkossa?

Autamme asiakastamme löytämään vastaukset näihin ja kaikkiin muihin nouseviin kysymyksiin. Tämän tiedon pohjalta pystytään laatimaan ennusteita, miten nopeasti IoT-järjestelmä maksaa itsensä takaisin (joko rahallisesti tai liiketoiminnan arvon kasvuna). Tuemme asiakkaitamme koko suunnittelu- ja toteutusprosessin ajan!

Käytännön toteutuksessa pyrimme noudattamaan MVP (Minimum Viable Product) mallia, jossa toteutuksen painopisteenä on tuottaa mahdollisimman suuri hyöty asiakkaallemme minimipanostuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvin tiivistä yhteistyötä kehitysprosessin aikana asiakkaidemme ja AtoZin välillä.

Vahvinta osaamistamme IoT-järjestelmissä on kerätyn tiedon käsittely ja säilöntä, analytiikka, visualisointi, raportointi ja liittymät muihin järjestelmiin. Kumppaneidemme kanssa voimme tarjota myös mm. anturoinnin suunnittelua ja tiedon keräämiseen ja välittämiseen liittyviä laiteratkaisuja. Asiakkaan niin halutessa voimme hallinnoida koko IoT-järjestelmähankkeen avaimet käteen periaatteella!

Pilvipalvelut ovat useimmiten osa IoT-järjestelmiä niiden suurten datamäärien ja analytiikkatarpeiden takia. Me AtoZilla olemme kokeneita yleisimpien pilvipalveluiden osaajia. Järjestelmissämme on käytetty mm. AWS ja Azure ratkaisuja. Korkean saatavuuden ja tietoturvan järjestelmät ovat meille tuttu toimiympäristö. Jos haluat varmistaa menestyksesi pilvipalveluiden hyödyntäjänä, valitse AtoZ kumppaniksesi!

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Asiantuntijapalveluissamme tuemme asiakkaidemme omaa tuotekehitystä AtoZin huippuammattilaistemme avulla. Asiantuntijamme osallistuvat aina itse uusien projektien valintaan ja antavat suoraa hyväksyntänsä tarjolla oleviin tehtäviin. Näin toimeksiannot ja tehtävät kohtaavat toisensa paremmin ja tekijöittemme motivaatio onkin huippuluokkaa! Asiantuntijapalveluissamme tarjoamme osaamistamme milteipä kaikissa ohjelmistosuunnittelun osa-alueissa (kuten Testiautomaatio, Laadunvarmistus, Full-stack web-kehitys, DevOps, Projektinhallinta)

Kuulumme Codemen -verkostoon, minkä kautta pystymme tarvittaessa tarjoamaan myös ympäri Suomen yli 1000 asiantuntijan palveluita, mikäli itseltämme ei asiakkaan tarpeeseen löydy asiantuntijaa.

LIIKETOIMINTAPROSESSIEN DIGITALISOINTI

Jos liiketoimintaprosessien ja uuden teknologian sovittaminen tuntuu haastavalta, AtoZ auttaa sinua löytämään oikeat ratkaisut. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja tarjoamme mittavan teknologiaosaamisemme, sekä kattavan toimialakokemuksemme käyttöönne