Paras työpaikka Atozlaisille

Yrityksen perustamisesta lähtien tavoitteena on ollut luoda paras mahdollinen työpaikka kaikille AtoZlaisille

Oletko koskaan kuullut Teal-toimintamallista? Teal on yksi uusimmista organisaatioevoluution tulokkaista yrityksissä ja järjestöissä. Toimittaessa Teal-mallin mukaisesti toiminta on organisaatiossa itseohjautuvaa ja mukautuu jatkuvasti toimintaympäristöönsä. Teal-mallissa ei ole perinteisen organisaation rooleja, joten käytännössä varsinaista hierarkiaa ei ole olemassa.

AtoZ Oy toimii Teal-mallin mukaisesti ja meillä kaikki työntekijämme omaavat samat vapaudet ja vastuut toimia. Toimintamme on kokonaisuudessaan hyvin läpinäkyvää – lähes kaikki tieto yrityksen sisällä on koko henkilöstön saatavissa. Olemme yhdessä määritelleet toimintamme pelisäännöt ja sitoutuneet noudattamaan niitä. Sovittujen pelisääntöjen rajoissa AtoZlaisilla on täysi vapaus toimia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti.

Jos joku AtoZlaisista huomaa toimintamallissamme päivittämisen tarvetta, hän voi tehdä siitä esityksen. Nämä muutosehdotukset käsitellään demokraattisesti ja päätökset tehdään sen mukaisesti. Olemme rohkeita kokeilemaan uusia asioita ja mottomme näissä onkin: epäonnistutaan ennemmin nopeasti, kuin suunnitellaan pitkästi. Toimintamallimme nojaa myös vahvasti agile- ja lean-toimintamallien suuntaan.

Lisää Teal mallista voit lukea täältä: Reinventing Organizations ja Wikipedia.